e-LSU

LƏNKƏRAN
DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ

DƏRS CƏDVƏLİ

2018/2019-cu tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

2016/2017-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ

e-Jurnal

2018/2019-cu tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

İMTAHAN CƏDVƏLİ və NƏTİCƏLƏR

2018/2019-cu tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ

2017/2018-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

2016/2017-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ

2016/2017-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ

TƏLƏBƏLƏRİN NƏZƏRİNƏ!

Dərs cədvəli, davamiyyət və qiymətləndirmə barədə məlumatlarda hər hansı uyğunsuzluq aşkar edildikdə, araşdırılıb ehtiyac yarandığı halda düzəliş edilməsi üçün fakültə dekanlıqlarına müraciət etməyiniz xahiş olunur.

Tələbə İD kodları fakültə dekanlıqlarından əldə edə bilərsiniz.