e-LSU

LƏNKƏRAN
DÖVLƏT
UNİVERSİTETİ

İMTAHAN CƏDVƏLİ və NƏTİCƏLƏR

2016/2017-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ