LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
2016/2017-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ ÜZRƏ

YEKUN QİYMƏT CƏDVƏLİ
Tarix: 06.01.2017
İxtisas: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası : MAGİSTR : ƏYANİ : 1 :
Fənn: Psixologiya (magistratura)
Müəllim: Əliyev Afiq Xanoğlan oğlu

Sıra №-si Tələbənin soyadı, adı və ata adı Dərslərə davamiyyət Sərbəst iş Seminar (məşğələ) Laboratoriya Kollokvium Semestr üzrə yekun İmtahan balı Yekun bal Qiymət Qeyd
1 Əliyeva Günəş Abbas 10 9 8   16 43 34 77 C (yaxşı)  
2 Əliyev Bəhrəm Şirnəli 9 10 7   12 38 13 38 F (qeyri kafi)  
3 Niftullayev Ruslan Namiq 10 10 8   16 44 0 44 F (qeyri kafi)