LƏNKƏRAN DÖVLƏT UNİVERSİTETİ
2016/2017-ci tədris ili PAYIZ SEMESTRİ ÜZRƏ

YEKUN QİYMƏT CƏDVƏLİ
Tarix: 06.01.2017
İxtisas: Riyaziyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası : MAGİSTR : ƏYANİ : 2 :
Fənn: Riyaziyyat terminləri və analyışlarının formalaşması
Müəllim: Mirzəyeva Səlimə Mirzə qızı

Sıra №-si Tələbənin soyadı, adı və ata adı Dərslərə davamiyyət Sərbəst iş Seminar (məşğələ) Laboratoriya Kollokvium Semestr üzrə yekun İmtahan balı Yekun bal Qiymət Qeyd
1 Şahıyev Cəsur Əfrəddin 10 10 9   18 47 48 95 A (əla)