Lənkəran Dövlət Universiteti
2016/2017-ci tədris ili YAZ SEMESTRİ
DƏRS CƏDVƏLİ
Dərs № Vaxt Qrafik Dərs
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Aqronomluq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 TAM İnformatika : LABORATORİYA : Mirzəyev Ruslan Zahid
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Aqronomluq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Kimya-2 : LABORATORİYA : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  2 10.15 - 11.50 TAM Kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Aqronomluq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 TAM Botanika-2 : MÜHAZİRƏ : Ağayeva Məlahət Əli
  3 12.20 - 13.55 TAM Botanika-2 : LABORATORİYA : Ağayeva Məlahət Əli
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Aqronomluq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  2 10.15 - 11.50 TAM Kənd təsərrüfatında istehsalın mexanikləşdirilməsi : MÜHAZİRƏ : Quliyev Vaqif Şahverən
  3 12.20 - 13.55 TAM Kənd təsərrüfatında istehsalın mexanikləşdirilməsi : LABORATORİYA : Quliyev Vaqif Şahverən
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Aqronomluq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F (Türkologiyaya giriş) : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ayəddin Baldadaş
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 : MÜHAZİRƏ : Ağazadə Yədulla Bəbir
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Dünya ədəbiyyatı-1 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  3 12.20 - 13.55 ALT Müasir Azərbaycan dili-2 : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  3 12.20 - 13.55 ÜST Dünya ədəbiyyatı-1 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Dünya ədəbiyyatı-1 : SEMİNAR : Kazımov Kamran Şahverən
  2 10.15 - 11.50 ÜST Müasir Azərbaycan dili-2 : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika və təhsildə İKT : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatika və təhsildə İKT : LABORATORİYA : Bağırova Gülşən Natiq
  2 10.15 - 11.50 ÜST İnformatika və təhsildə İKT : SEMİNAR : Bağırova Gülşən Natiq
  3 12.20 - 13.55 ALT Müasir Azərbaycan dili-2 : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F (Türkologiyaya giriş) : SEMİNAR : Əliyev Ayəddin Baldadaş
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Müasir Azərbaycan dili-2 : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  1 08.30 - 10.05 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 : MÜHAZİRƏ : Ağazadə Yədulla Bəbir
  2 10.15 - 11.50 TAM Müasir Azərbaycan dili-2 : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F (Türkologiyaya giriş) : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ayəddin Baldadaş
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 : MÜHAZİRƏ : Ağazadə Yədulla Bəbir
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Dünya ədəbiyyatı-1 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  3 12.20 - 13.55 ALT Dünya ədəbiyyatı-1 : SEMİNAR : Kazımov Kamran Şahverən
  3 12.20 - 13.55 ÜST Dünya ədəbiyyatı-1 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 : SEMİNAR : Ağazadə Yədulla Bəbir
  2 10.15 - 11.50 ÜST S/F (Türkologiyaya giriş) : SEMİNAR : Əliyev Ayəddin Baldadaş
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Təhsildə İKT : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Müasir Azərbaycan dili-2 : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  3 12.20 - 13.55 ALT Təhsildə İKT : LABORATORİYA : Bağırova Gülşən Natiq
  3 12.20 - 13.55 ÜST Təhsildə İKT : SEMİNAR : Bağırova Gülşən Natiq
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Müasir Azərbaycan dili-2 : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  1 08.30 - 10.05 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-1 : MÜHAZİRƏ : Ağazadə Yədulla Bəbir
  2 10.15 - 11.50 TAM Müasir Azərbaycan dili-2 : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Dünya ədəbiyyatı-3 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Müasir Azərbaycan dili-4 : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  5 15.50 - 17.25 ALT Dünya ədəbiyyatı-3 : SEMİNAR : Kazımov Kamran Şahverən
  5 15.50 - 17.25 ÜST Müasir Azərbaycan dili-4 : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  4 14.05 - 15.40 TAM Müasir Azərbaycan dili-4 : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  4 14.05 - 15.40 TAM Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 ÜST Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Zaur İbrahimxəlil
  3 12.20 - 13.55 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : SEMİNAR : Abbas Mirhüseyn Surət
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : SEMİNAR : Məmmədov Zaur İbrahimxəlil
  5 15.50 - 17.25 ALT Müasir Azərbaycan dili-4 : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  5 15.50 - 17.25 ÜST Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Dünya ədəbiyyatı-3 : MÜHAZİRƏ : Kazımov Kamran Şahverən
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  5 15.50 - 17.25 ALT Müasir Azərbaycan dili-4 : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  5 15.50 - 17.25 ÜST Müasir Azərbaycan dili-4 : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  4 14.05 - 15.40 TAM Müasir Azərbaycan dili-4 : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  5 15.50 - 17.25 TAM Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Müasir Azərbaycan dili-4 : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  4 14.05 - 15.40 ÜST Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
  5 15.50 - 17.25 ALT Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 ÜST Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Salayeva Nərmin Natiq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Zaur İbrahimxəlil
  3 12.20 - 13.55 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  4 14.05 - 15.40 ALT Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi-3 : SEMİNAR : Abbas Mirhüseyn Surət
  5 15.50 - 17.25 ALT Dünya ədəbiyyatı-3 : SEMİNAR : Kazımov Kamran Şahverən
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : SEMİNAR : Məmmədov Zaur İbrahimxəlil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Elman Savad
  1 08.30 - 10.05 ÜST İfadəli oxudan praktikum : SEMİNAR : Rufullayev Qədim İgid
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili tarixi : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan dilinin semasiologiyası : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Elman Savad
  3 12.20 - 13.55 TAM S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : SEMİNAR : Abbas Mirhüseyn Surət
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan dilinin semasiologiyası : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  2 10.15 - 11.50 TAM Əski Azərbaycan yazısı : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM İfadəli oxudan praktikum : SEMİNAR : Rufullayev Qədim İgid
  2 10.15 - 11.50 TAM S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  3 12.20 - 13.55 ALT S/F (Müasir ədəbi proseslər) : SEMİNAR : Rəhimova Xalidə Vaqif
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F (Müasir ədəbi proseslər) : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  2 10.15 - 11.50 ALT S/F (Müasir ədəbi proseslər) : SEMİNAR : Rəhimova Xalidə Vaqif
  2 10.15 - 11.50 ÜST Əski Azərbaycan yazısı : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Elman Savad
  1 08.30 - 10.05 ÜST İfadəli oxudan praktikum : MÜHAZİRƏ : Rufullayev Qədim İgid
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dilinin semasiologiyası : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan dilinin semasiologiyası : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Elman Savad
  3 12.20 - 13.55 TAM Azərbaycan dili tarixi : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM İfadəli oxudan praktikum : SEMİNAR : Rufullayev Qədim İgid
  2 10.15 - 11.50 TAM Əski Azərbaycan yazısı : MÜHAZİRƏ : Seyfullayeva İlahə Əvəz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F (Müasir ədəbi proseslər) : SEMİNAR : Səfərli Elşad Məhərrəm
  2 10.15 - 11.50 TAM S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
  3 12.20 - 13.55 ALT S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : SEMİNAR : Abbas Mirhüseyn Surət
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : MÜHAZİRƏ : Abbas Mirhüseyn Surət
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F (Müasir ədəbi proseslər) : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  2 10.15 - 11.50 ALT Əski Azərbaycan yazısı : SEMİNAR : Seyfullayeva İlahə Əvəz
  2 10.15 - 11.50 ÜST S/f (Mühacirət ədəbiyyatı) : SEMİNAR : Abbas Mirhüseyn Surət
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F (Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat) : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  4 14.05 - 15.40 ALT S/F (Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat) : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F (Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat) : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  5 15.50 - 17.25 TAM Ümumi dilçilik : SEMİNAR : Məmmədov Məsud Əliağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Ümumi dilçilik : SEMİNAR : Məmmədov Məsud Əliağa
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ümumi dilçilik : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Məsud Əliağa
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F (Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat) : MÜHAZİRƏ : Əliyev Əlirza Babakişi
  5 15.50 - 17.25 TAM Ümumi dilçilik : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Məsud Əliağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F (Nitq mədəniyyəti və üslubiyyat) : SEMİNAR : Əliyev Əlirza Babakişi
  4 14.05 - 15.40 TAM Ümumi dilçilik : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Məsud Əliağa
  5 15.50 - 17.25 ALT S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : SEMİNAR : Səfərli Elşad Məhərrəm
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mehdiyeva Sevil Hacı
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mehdiyeva Sevil Hacı
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  5 15.50 - 17.25 ALT Azərbaycan dili tarixi : SEMİNAR : Mehdiyeva Sevil Hacı
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : SEMİNAR : Səfərli Elşad Məhərrəm
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mehdiyeva Sevil Hacı
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan dili tarixi : MÜHAZİRƏ : Mehdiyeva Sevil Hacı
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : MÜHAZİRƏ : Səfərli Elşad Məhərrəm
  5 15.50 - 17.25 ALT Azərbaycan dili tarixi : SEMİNAR : Mehdiyeva Sevil Hacı
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/f Azərbaycan ədəbiyyatının tənqid tarixi : SEMİNAR : Səfərli Elşad Məhərrəm
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Baytarlıq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Bioloji kimya : MÜHAZİRƏ : Əliyev E
  3 12.20 - 13.55 TAM Bioloji kimya : LABORATORİYA : Əliyev E
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Baytarlıq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Feyziyeva Ruxsarə Mirzə
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Baytarlıq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Feyziyeva Ruxsarə Mirzə
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Baytarlıq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Sitologiya, histologiya və enbriologiya : MÜHAZİRƏ : İsmayılov K
  2 10.15 - 11.50 ALT Sitologiya, histologiya və enbriologiya : LABORATORİYA : İsmayılov K
  3 12.20 - 13.55 ALT Heyvanların anatomiyası-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov K
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Heyvanların anatomiyası-1 : LABORATORİYA : Süleymanov Süleyman Şakir
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Baytarlıq : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Sitologiya, histologiya və enbriologiya : MÜHAZİRƏ : İsmayılov K
  1 08.30 - 10.05 ÜST İnformatika : LABORATORİYA : Mirzəyev Ruslan Zahid
  2 10.15 - 11.50 ALT Sitologiya, histologiya və enbriologiya : LABORATORİYA : İsmayılov K
  2 10.15 - 11.50 ÜST İnformatika : LABORATORİYA : Mirzəyev Ruslan Zahid
  3 12.20 - 13.55 ALT Heyvanların anatomiyası-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov K
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
  3 12.20 - 13.55 TAM Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
  3 12.20 - 13.55 ÜST Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM İnsan resuslarının idarəedilməsi : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  2 10.15 - 11.50 ALT Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 ÜST İnsan resuslarının idarəedilməsi : SEMİNAR : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  2 10.15 - 11.50 ALT Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Əliyev Ramiz Atəş
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Əliyev Ramiz Atəş
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  5 15.50 - 17.25 TAM Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  4 14.05 - 15.40 TAM Statistika : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə : SEMİNAR : Bədəlov Əlixan Mehman
  3 12.20 - 13.55 ÜST Menecment : SEMİNAR : Hüseynli Nuran Miraqil
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  5 15.50 - 17.25 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Calalov Azər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  3 12.20 - 13.55 ÜST Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  4 14.05 - 15.40 ALT S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Calalov Azər
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : MÜHAZİRƏ : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Korporativ idarəetmə : MÜHAZİRƏ : Hacılı Ələddin Atdıxan
  4 14.05 - 15.40 ALT Korporativ idarəetmə : MÜHAZİRƏ : Hacılı Ələddin Atdıxan
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f (Mədəniyyətşünaslıq) : SEMİNAR : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ÜST Korporativ idarəetmə : SEMİNAR : Hacılı Ələddin Atdıxan
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Audit : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  2 10.15 - 11.50 TAM Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Biznes etikası və sosial məsuliyyət : SEMİNAR : Həsənov H
  2 10.15 - 11.50 TAM Muhasibat uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ÜST Biznes etikası və sosial məsuliyyət : MÜHAZİRƏ : Həsənov H
  4 14.05 - 15.40 ÜST Biznes etikası və sosial məsuliyyət : MÜHAZİRƏ : Həsənov H
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Audit : SEMİNAR : Bayramov Murad Barat
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ALT Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ÜST Audit : SEMİNAR : Bayramov Murad Barat
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Layihə menecmenti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Ramil Hacırza
  1 08.30 - 10.05 ÜST Muhasibat uçotu : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  2 10.15 - 11.50 ALT Layihə menecmenti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Ramil Hacırza
  3 12.20 - 13.55 ALT Layihə menecmenti : SEMİNAR : Quliyev Ramil Hacırza
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ALT Layihə menecmenti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Ramil Hacırza
  2 10.15 - 11.50 ÜST Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ALT Layihə menecmenti : SEMİNAR : Quliyev Ramil Hacırza
  3 12.20 - 13.55 ÜST Azərbaycan iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Həsənov İsmayıl Cəfər
  4 14.05 - 15.40 ÜST Muhasibat uçotu : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Biznes təhlükəsizliyi : SEMİNAR : Mirzəyev Natiq Sərhad
  4 14.05 - 15.40 TAM Biznes təhlükəsizliyi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Natiq Sərhad
  5 15.50 - 17.25 TAM Biznesin təşkili və idarəedilməsi-2 : MÜHAZİRƏ : Axundov F
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ÜST Biznes plan : SEMİNAR : Hacılı Ələddin Atdıxan
  3 12.20 - 13.55 ALT Biznes plan : MÜHAZİRƏ : Həsənov H
  3 12.20 - 13.55 ÜST Biznes plan : SEMİNAR : Hacılı Ələddin Atdıxan
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 TAM Biznes plan : MÜHAZİRƏ : Həsənov H
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 ALT S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  4 14.05 - 15.40 ALT Biznesin təşkili və idarəedilməsi-2 : SEMİNAR : Axundov F
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 TAM Biznesin təşkili və idarəedilməsi-2 : MÜHAZİRƏ : Axundov F
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Biznes təhlükəsizliyi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Natiq Sərhad
  4 14.05 - 15.40 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT Biznesin təşkili və idarəedilməsi-2 : SEMİNAR : Axundov F
  5 15.50 - 17.25 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Muradov Namik Ibrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Biznesin idarə edilməsi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Biznesin təşkili və idarəedilməsi-2 : SEMİNAR : Axundov F
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Biznes təhlükəsizliyi : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Natiq Sərhad
  4 14.05 - 15.40 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Muradov Namik Ibrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Muradov Namik Ibrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Ekologiya mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Fizika-1 : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  1 08.30 - 10.05 ÜST Fizika-1 : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ALT Ali riyaziyyat-2 : SEMİNAR : Niftullayeva Şəbinə Ağadin
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Ekologiya mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Qeyri-üzvi kimya : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Vaqif Höccət
  2 10.15 - 11.50 TAM Qeyri-üzvi kimya : LABORATORİYA : Əsgərov Vaqif Höccət
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Ekologiya mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Fizika-1 : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ALT Ali riyaziyyat-2 : SEMİNAR : Niftullayeva Şəbinə Ağadin
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mühəndis qrafikası : LABORATORİYA : Əmənullayev Mahir Qabil
  3 12.20 - 13.55 ÜST Mühəndis qrafikası : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Ekologiya mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  2 10.15 - 11.50 TAM Mühəndis qrafikası : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ALT Mühəndis qrafikası : LABORATORİYA : Əmənullayev Mahir Qabil
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Ekologiya mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Ali riyaziyyat-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Ali riyaziyyat-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Şakir Əlif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  1 08.30 - 10.05 ÜST Sitologiya : LABORATORİYA : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  2 10.15 - 11.50 ALT Sitologiya : MÜHAZİRƏ : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  2 10.15 - 11.50 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Botanika-2 : MÜHAZİRƏ : Ağayeva Məlahət Əli
  2 10.15 - 11.50 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Sitologiya : LABORATORİYA : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Qeyri-üzvi kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Vaqif Höccət
  2 10.15 - 11.50 TAM Qeyri-üzvi kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Vaqif Höccət
  3 12.20 - 13.55 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Qeyri-üzvi kimya-2 : SEMİNAR : Əsgərov Vaqif Höccət
  1 08.30 - 10.05 ÜST Zoologiya-2 : MÜHAZİRƏ : Süleymanov Süleyman Şakir
  2 10.15 - 11.50 ALT Qeyri-üzvi kimya-2 : SEMİNAR : Əsgərov Vaqif Höccət
  2 10.15 - 11.50 ÜST Zoologiya-2 : LABORATORİYA : Süleymanov Süleyman Şakir
  3 12.20 - 13.55 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 ÜST Zoologiya-2 : LABORATORİYA : Süleymanov Süleyman Şakir
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Botanika-2 : LABORATORİYA : Ağayeva Məlahət Əli
  1 08.30 - 10.05 ÜST Zoologiya-2 : MÜHAZİRƏ : Süleymanov Süleyman Şakir
  2 10.15 - 11.50 ALT Botanika-2 : LABORATORİYA : Ağayeva Məlahət Əli
  2 10.15 - 11.50 ÜST Zoologiya-2 : MÜHAZİRƏ : Süleymanov Süleyman Şakir
  3 12.20 - 13.55 ÜST Zoologiya-2 : LABORATORİYA : Süleymanov Süleyman Şakir
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Zoologiya-2 : LABORATORİYA : Süleymanov Süleyman Şakir
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 ALT Mülki müdafiə : MÜHAZİRƏ : Qocayev Bahadır Cəfər
  4 14.05 - 15.40 ÜST Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 TAM Analitik kimya-1 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  4 14.05 - 15.40 ÜST Mülki müdafiə : SEMİNAR : Qocayev Bahadır Cəfər
  5 15.50 - 17.25 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT İnsan anatomiyası : MÜHAZİRƏ : Hüseynova Sevinc İlyas
  3 12.20 - 13.55 ÜST Analitik kimya-1 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  4 14.05 - 15.40 ALT İnsan anatomiyası : MÜHAZİRƏ : Hüseynova Sevinc İlyas
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  5 15.50 - 17.25 ALT İnsan anatomiyası : LABORATORİYA : Hüseynova Sevinc İlyas
  5 15.50 - 17.25 ÜST Analitik kimya-1 : LABORATORİYA : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT İnsan anatomiyası : LABORATORİYA : Hüseynova Sevinc İlyas
  4 14.05 - 15.40 ALT Histologiya : MÜHAZİRƏ : İsmayılov K
  4 14.05 - 15.40 ÜST Analitik kimya-1 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  5 15.50 - 17.25 ALT Histologiya : LABORATORİYA : İsmayılov K
  5 15.50 - 17.25 ÜST Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  4 14.05 - 15.40 TAM Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT Histologiya : LABORATORİYA : İsmayılov K
  5 15.50 - 17.25 ÜST Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Fiziki - kolloid kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  2 10.15 - 11.50 TAM Fiziki - kolloid kimya-2 : SEMİNAR : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Biologiyanın tədrisi metodikası : MÜHAZİRƏ : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  2 10.15 - 11.50 TAM Fizika : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  3 12.20 - 13.55 ALT Biologiyanın tədrisi metodikası : SEMİNAR : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  3 12.20 - 13.55 ÜST Fizika : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT S/F. Biomüxtəlifliyin öyrənilməsi : SEMİNAR : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  1 08.30 - 10.05 ÜST S/F. Biomüxtəlifliyin öyrənilməsi : MÜHAZİRƏ : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
  2 10.15 - 11.50 TAM Biologiyanın tədrisi metodikası : SEMİNAR : Hüseynov Məmmədhüseyn Babəli
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Fiziki - kolloid kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  1 08.30 - 10.05 ÜST Üzvi kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Firuddin Musa
  2 10.15 - 11.50 ALT Fizika : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Üzvi kimya-2 : SEMİNAR : Məmmədov Firuddin Musa
  3 12.20 - 13.55 TAM Üzvi kimya-2 : SEMİNAR : Məmmədov Firuddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Fizika : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  1 08.30 - 10.05 ÜST Üzvi kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Firuddin Musa
  2 10.15 - 11.50 ALT Fizika : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Üzvi kimya-2 : SEMİNAR : Məmmədov Firuddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Ekoloji genetika : LABORATORİYA : Şəmmədov Ramiz Zeynulla
  4 14.05 - 15.40 TAM Molekulyar biologiya : MÜHAZİRƏ : Əliyev E
  5 15.50 - 17.25 TAM Molekulyar biologiya : LABORATORİYA : Əliyev E
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Molekulyar biologiya : MÜHAZİRƏ : Əliyev E
  4 14.05 - 15.40 TAM Molekulyar biologiya : MÜHAZİRƏ : Əliyev E
  5 15.50 - 17.25 TAM Ümumtəhsil kurikulum islahatlarının əsasları : MÜHAZİRƏ : Ağayeva Sevər Adil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT Molekulyar biologiya : MÜHAZİRƏ : Əliyev E
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ekoloji genetika : MÜHAZİRƏ : Şəmmədov Ramiz Zeynulla
  4 14.05 - 15.40 TAM Ümumtəhsil kurikulum islahatlarının əsasları : MÜHAZİRƏ : Ağayeva Sevər Adil
  5 15.50 - 17.25 TAM Ümumtəhsil kurikulum islahatlarının əsasları : SEMİNAR : Ağayeva Sevər Adil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Ekoloji genetika : MÜHAZİRƏ : Şəmmədov Ramiz Zeynulla
  4 14.05 - 15.40 ALT İnsan və heyvan fiziologiyası : MÜHAZİRƏ : Hüseynova Sevinc İlyas
  4 14.05 - 15.40 ÜST Üzvi sintez : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Firuddin Musa
  5 15.50 - 17.25 ALT İnsan və heyvan fiziologiyası : LABORATORİYA : Hüseynova Sevinc İlyas
  5 15.50 - 17.25 ÜST Üzvi sintez : LABORATORİYA : Məmmədov Firuddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kimya və biologiya müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT İnsan və heyvan fiziologiyası : MÜHAZİRƏ : Hüseynova Sevinc İlyas
  3 12.20 - 13.55 ÜST Üzvi sintez : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Firuddin Musa
  4 14.05 - 15.40 ALT İnsan və heyvan fiziologiyası : MÜHAZİRƏ : Hüseynova Sevinc İlyas
  4 14.05 - 15.40 ÜST Üzvi sintez : MÜHAZİRƏ : Məmmədov Firuddin Musa
  5 15.50 - 17.25 ALT İnsan və heyvan fiziologiyası : LABORATORİYA : Hüseynova Sevinc İlyas
  5 15.50 - 17.25 ÜST Üzvi sintez : LABORATORİYA : Məmmədov Firuddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Müasir proqramlaşdırma dilləri : SEMİNAR : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  1 08.30 - 10.05 ÜST Translyasiya üsulları : SEMİNAR : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
  2 10.15 - 11.50 TAM Translyasiya üsulları : MÜHAZİRƏ : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
  3 12.20 - 13.55 ÜST Qeyri-səlis məntiq : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Qeyri-səlis məntiq : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  2 10.15 - 11.50 TAM Fizika : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  3 12.20 - 13.55 ÜST Fizika : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F. Kompyuter elminin aktual problemləri : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  2 10.15 - 11.50 ALT Qeyri-səlis məntiq : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
  2 10.15 - 11.50 ÜST S/F. Kompyuter elminin aktual problemləri : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Müasir proqramlaşdırma dilləri : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  1 08.30 - 10.05 ÜST Qeyri-səlis məntiq : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  2 10.15 - 11.50 ALT Paralel paylanan hesablamalar : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Translyasiya üsulları : SEMİNAR : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
  3 12.20 - 13.55 TAM Fizika : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  4 14.05 - 15.40 TAM Paralel paylanan hesablamalar : SEMİNAR : Zeynalov Ramin Mübariz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Paralel paylanan hesablamalar : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  1 08.30 - 10.05 ÜST Fizika : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ALT Paralel paylanan hesablamalar : SEMİNAR : Zeynalov Ramin Mübariz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Fizika : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  3 12.20 - 13.55 ALT Müasir proqramlaşdırma dilləri : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Verilənlər bazası : MÜHAZİRƏ : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
  5 15.50 - 17.25 TAM Verilənlər bazası : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Optimallaşdırma üsulları : MÜHAZİRƏ : Mirzəyeva Səlimə Mirzə
  4 14.05 - 15.40 TAM Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  5 15.50 - 17.25 ALT Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  5 15.50 - 17.25 ÜST Optimallaşdırma üsulları : SEMİNAR : Mirzəyeva Səlimə Mirzə
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  4 14.05 - 15.40 TAM Optimallaşdırma üsulları : MÜHAZİRƏ : Mirzəyeva Səlimə Mirzə
  5 15.50 - 17.25 TAM Riyazi fizika tənlikləri : SEMİNAR : Paşayev Nahid Cəlil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi : SEMİNAR : Əhmədov Saleh Zeyni
  3 12.20 - 13.55 ALT Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Əhmədov Saleh Zeyni
  3 12.20 - 13.55 ÜST Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Əhmədov Saleh Zeyni
  4 14.05 - 15.40 ALT Tətbiqi proqram sistemləri : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  4 14.05 - 15.40 ÜST Optimallaşdırma üsulları : MÜHAZİRƏ : Mirzəyeva Səlimə Mirzə
  5 15.50 - 17.25 ALT Tətbiqi proqram sistemləri : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  5 15.50 - 17.25 ÜST Verilənlər bazası : MÜHAZİRƏ : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter elmləri : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi : SEMİNAR : Əhmədov Saleh Zeyni
  3 12.20 - 13.55 ALT Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Əhmədov Saleh Zeyni
  4 14.05 - 15.40 ALT Tətbiqi proqram sistemləri : MÜHAZİRƏ : Zeynalov Ramin Mübariz
  4 14.05 - 15.40 ÜST Optimallaşdırma üsulları : SEMİNAR : Mirzəyeva Səlimə Mirzə
  5 15.50 - 17.25 TAM Tətbiqi proqram sistemləri : SEMİNAR : Əliyeva Könül Vəlhəddin
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Proqramlaşdırmanın əsasları-2 : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 ÜST Proqramlaşdırmanın əsasları-2 : LABORATORİYA : Eyniyev Mayis Beytulla
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Kompyuter mühəndisliyinin əsasları-2 : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
  1 08.30 - 10.05 ÜST Kompyuter arxitekturası-2 : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Fizika-1 : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ALT Fizika-1 : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Fizika-1 : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  3 12.20 - 13.55 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Riyaziyyat-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Vahab Mehdi
  2 10.15 - 11.50 TAM Riyaziyyat-2 : SEMİNAR : Həbibov Vahab Mehdi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Kompyuter mühəndisliyinin əsasları-2 : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  2 10.15 - 11.50 ÜST Kompyuter arxitekturası-2 : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
  5 15.50 - 17.25 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : SEMİNAR : Mirzəyev Elman Savad
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Elektrotexnika : MÜHAZİRƏ : Quliyev Vaqif Şahverən
  4 14.05 - 15.40 TAM Sistemli analiz və kompyterdə modelləşdirmə : MÜHAZİRƏ : Əsgərov İdrak Mirzəbaba
  5 15.50 - 17.25 TAM S/F. İnformasiyanın qorunması üsulları və proq. texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. İnformasiyanın qorunması üsulları və proq. texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Şahqubadbəyli Ənvər Xandadaş
  4 14.05 - 15.40 TAM Sistemli analiz və kompyterdə modelləşdirmə : SEMİNAR : Əsgərov İdrak Mirzəbaba
  5 15.50 - 17.25 TAM S/F. İnformasiyanın qorunması üsulları və proq. texnologiyası : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Sistemli analiz və kompyterdə modelləşdirmə : MÜHAZİRƏ : Əsgərov İdrak Mirzəbaba
  4 14.05 - 15.40 TAM Kompyuterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  5 15.50 - 17.25 TAM Kompyuterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Elektrotexnika : SEMİNAR : Quliyev Vaqif Şahverən
  4 14.05 - 15.40 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Kərimov Samir Kərim
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Kərimov Samir Kərim
  5 15.50 - 17.25 TAM Kompyuterlərin tətbiqi nəzəriyyəsinin əsasları : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ÜST Veb proqramlaşdırılması və layihələndirilməsi : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  2 10.15 - 11.50 TAM Veb proqramlaşdırılması və layihələndirilməsi : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  3 12.20 - 13.55 TAM Rəqəmsal sistemlər : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi : MÜHAZİRƏ : Quliyev Vaqif Şahverən
  2 10.15 - 11.50 TAM Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi : SEMİNAR : Quliyev Vaqif Şahverən
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Formallar, dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 TAM Formallar, dillər və avtomatlar nəzəriyyəsi : SEMİNAR : Ələskərov Nadir Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Rəqəmsal sistemlər : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  2 10.15 - 11.50 TAM S/F. Kompyuter elminin aktual problemləri : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F. Kompyuter elminin aktual problemləri : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Sistemlərin simuliyasiyası : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 TAM Sistemlərin simuliyasiyası : SEMİNAR : Ələskərov Nadir Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT Verilənlər bazası : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  4 14.05 - 15.40 TAM Verilənlər bazası : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
  5 15.50 - 17.25 TAM S/F. Qeyri-səlis sistemlər : MÜHAZİRƏ : Eyniyev Mayis Beytulla
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Optimallaşdırma üsulları : MÜHAZİRƏ : Həmidov Ruslan Allahverən
  4 14.05 - 15.40 TAM Optimallaşdırma üsulları : MÜHAZİRƏ : Həmidov Ruslan Allahverən
  5 15.50 - 17.25 ALT Verilənlər bazası : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Qasımov Rəşid Ataxan
  4 14.05 - 15.40 TAM Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Qasımov Rəşid Ataxan
  5 15.50 - 17.25 ALT S/F. Sistemli analiz və dizayn : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi fizika tənlikləri : MÜHAZİRƏ : Qasımov Rəşid Ataxan
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Optimallaşdırma üsulları : SEMİNAR : Həmidov Ruslan Allahverən
  4 14.05 - 15.40 ALT Optimallaşdırma üsulları : SEMİNAR : Həmidov Ruslan Allahverən
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Qeyri-səlis sistemlər : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
  5 15.50 - 17.25 ALT S/F. Qeyri-səlis sistemlər : SEMİNAR : Fərzəliyeva Ülkər Mirsamid
  5 15.50 - 17.25 ÜST Verilənlər bazası : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Kompüter mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Sistemli analiz və dizayn : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  4 14.05 - 15.40 ALT Riyazi fizika tənlikləri : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Sistemli analiz və dizayn : MÜHAZİRƏ : Mursəliyev Oqtay Qulu
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi fizika tənlikləri : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
  3 12.20 - 13.55 TAM Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
  2 10.15 - 11.50 ALT Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM İnsan resuslarının idarəedilməsi : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  2 10.15 - 11.50 ALT İnsan resuslarının idarəedilməsi : SEMİNAR : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  2 10.15 - 11.50 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Əliyev Ramiz Atəş
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Əliyev Ramiz Atəş
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 TAM Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
  3 12.20 - 13.55 TAM Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Paşayev Tofiq Novruz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM İnsan resuslarının idarəedilməsi : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  2 10.15 - 11.50 ALT Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
  2 10.15 - 11.50 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  2 10.15 - 11.50 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 ALT İnsan resuslarının idarəedilməsi : SEMİNAR : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  3 12.20 - 13.55 ÜST Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Əliyev Ramiz Atəş
  2 10.15 - 11.50 ALT Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 ÜST İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  5 15.50 - 17.25 TAM Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  4 14.05 - 15.40 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Bayramov Müşviq Cabir
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
  5 15.50 - 17.25 ALT Maliyyə : SEMİNAR : Bədəlov Əlixan Mehman
  5 15.50 - 17.25 ÜST Pul və banklar : MÜHAZİRƏ : Əsgərova Reyhan V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  3 12.20 - 13.55 ÜST Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  4 14.05 - 15.40 ALT Statistika : SEMİNAR : Abdulov Sarxan Yunus
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  5 15.50 - 17.25 ÜST Pul və banklar : SEMİNAR : Əsgərova Reyhan V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Pul və banklar : SEMİNAR : Əsgərova Reyhan V
  4 14.05 - 15.40 TAM Pul və banklar : MÜHAZİRƏ : Əsgərova Reyhan V
  5 15.50 - 17.25 ALT Statistika : SEMİNAR : Abdulov Sarxan Yunus
  5 15.50 - 17.25 ÜST Menecment : SEMİNAR : Hüseynli Nuran Miraqil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  5 15.50 - 17.25 TAM Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  4 14.05 - 15.40 TAM Pul və banklar : SEMİNAR : Əsgərova Reyhan V
  5 15.50 - 17.25 ÜST Pul və banklar : MÜHAZİRƏ : Əsgərova Reyhan V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Babayev Xalıqverdi Yusif
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  5 15.50 - 17.25 ALT Maliyyə : SEMİNAR : Bədəlov Əlixan Mehman
  5 15.50 - 17.25 ÜST Menecment : SEMİNAR : Hüseynli Nuran Miraqil
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  3 12.20 - 13.55 ÜST Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  4 14.05 - 15.40 ALT Statistika : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Bayramov Müşviq Cabir
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Babayev Xalıqverdi Yusif
  4 14.05 - 15.40 TAM Pul və banklar : MÜHAZİRƏ : Əsgərova Reyhan V
  5 15.50 - 17.25 ALT Statistika : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Muhasibat uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  2 10.15 - 11.50 TAM Audit : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Rüfət Şadulla
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 TAM Audit : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  3 12.20 - 13.55 TAM Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 TAM Muhasibat uçotu : SEMİNAR : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  3 12.20 - 13.55 TAM Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Muradov Məmməd Fərrux
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elmar Rahib
  2 10.15 - 11.50 ALT Azərbaycan iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Dadaşov Elmar Rahib
  2 10.15 - 11.50 ÜST Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elmar Rahib
  3 12.20 - 13.55 TAM Vergi inzibatçılığı : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elmar Rahib
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Sığorta işi : SEMİNAR : Hacılı Ələddin Atdıxan
  1 08.30 - 10.05 ÜST Sığorta işi : MÜHAZİRƏ : Hacılı Ələddin Atdıxan
  2 10.15 - 11.50 TAM Sığorta işi : MÜHAZİRƏ : Hacılı Ələddin Atdıxan
  3 12.20 - 13.55 ALT Vergi inzibatçılığı : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elmar Rahib
  3 12.20 - 13.55 ÜST Vergi inzibatçılığı : SEMİNAR : Dadaşov Elmar Rahib
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Qiymətli kağızlar : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Rüfət Şadulla
  4 14.05 - 15.40 TAM Kredit fəaliyyətinin əsasları : MÜHAZİRƏ : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  5 15.50 - 17.25 TAM Qiymət və qiymətləndirmə : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Natiq Sərhad
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Pərakəndə bank xidməti : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  3 12.20 - 13.55 ALT Qiymətli kağızlar : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Mustafayev V
  4 14.05 - 15.40 TAM Qiymət və qiymətləndirmə : SEMİNAR : Mirzəyev Natiq Sərhad
  5 15.50 - 17.25 ALT Kredit fəaliyyətinin əsasları : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  5 15.50 - 17.25 ÜST Qiymətli kağızlar : MÜHAZİRƏ : Əsgərov Rüfət Şadulla
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 ALT Pərakəndə bank xidməti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Mustafayev V
  3 12.20 - 13.55 ÜST Qiymət və qiymətləndirmə : SEMİNAR : Mirzəyev Natiq Sərhad
  4 14.05 - 15.40 ALT Pərakəndə bank xidməti : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  4 14.05 - 15.40 ÜST Qiymətli kağızlar : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  5 15.50 - 17.25 TAM Kredit fəaliyyətinin əsasları : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Pərakəndə bank xidməti : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  3 12.20 - 13.55 ÜST Qiymətli kağızlar : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST Kredit fəaliyyətinin əsasları : SEMİNAR : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  5 15.50 - 17.25 ALT Pərakəndə bank xidməti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  5 15.50 - 17.25 ÜST Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Maliyyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  3 12.20 - 13.55 ÜST Pərakəndə bank xidməti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST Qiymət və qiymətləndirmə : MÜHAZİRƏ : Mirzəyev Natiq Sərhad
  5 15.50 - 17.25 TAM Pərakəndə bank xidməti : MÜHAZİRƏ : Quliyev Müqəddəs Hacıbaba
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Meşəçilik : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Meşə təsərrüfatının traktor və maşınları : MÜHAZİRƏ : Quliyev Vaqif Şahverən
  2 10.15 - 11.50 TAM Meşə təsərrüfatının traktor və maşınları : LABORATORİYA : Quliyev Vaqif Şahverən
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Meşəçilik : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Ovçüluğun əsasları ilə meşə heyvanlarının biologiyası : LABORATORİYA : Abdinov Kamal Rza
  2 10.15 - 11.50 TAM Ovçüluğun əsasları ilə meşə heyvanlarının biologiyası : MÜHAZİRƏ : Abdinov Kamal Rza
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Meşəçilik : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Meşə mühafizəsi-1 : MÜHAZİRƏ : Şahbazov Balayar Xanqulu
  2 10.15 - 11.50 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Meşə mühafizəsi-1 : LABORATORİYA : Şahbazov Balayar Xanqulu
  3 12.20 - 13.55 TAM Botanika-2 : MÜHAZİRƏ : Ağayeva Məlahət Əli
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Meşəçilik : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Botanika-2 : LABORATORİYA : Ağayeva Məlahət Əli
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Meşəçilik : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Torpaqşünaslıq və əkinçilik-1 : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  2 10.15 - 11.50 TAM Torpaqşünaslıq və əkinçilik-1 : LABORATORİYA : Babayev Xalıqverdi Yusif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 TAM Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  3 12.20 - 13.55 TAM İnsan resuslarının idarəedilməsi : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  1 08.30 - 10.05 ÜST Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Rzazadə Rəşad İdrət
  2 10.15 - 11.50 TAM İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Cəfərov Əli Musa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Rzazadə Rəşad İdrət
  1 08.30 - 10.05 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  2 10.15 - 11.50 ALT İnsan resuslarının idarəedilməsi : SEMİNAR : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  1 08.30 - 10.05 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  2 10.15 - 11.50 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 ÜST Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 TAM Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  3 12.20 - 13.55 TAM İnsan resuslarının idarəedilməsi : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Xətti cəbr və riyazi analiz - 2 : SEMİNAR : Quliyev Allahşükür Əzizağa
  2 10.15 - 11.50 TAM İqtisadi informatika : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ÜST İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
  3 12.20 - 13.55 ALT İqtisadi informatika : SEMİNAR : Mirzəyev Ruslan Zahid
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnsan resuslarının idarəedilməsi : SEMİNAR : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  1 08.30 - 10.05 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  2 10.15 - 11.50 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Əli Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ÜST Mikroiqtisadiyyat : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  2 10.15 - 11.50 TAM Mikroiqtisadiyyat : SEMİNAR : Rzazadə Rəşad İdrət
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Ətraf mühitin iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Cəfərov Əli Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Statistika : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
  5 15.50 - 17.25 TAM Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 TAM Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  5 15.50 - 17.25 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ÜST İdarəetmə uçotu : MÜHAZİRƏ : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT İdarəetmə uçotu : SEMİNAR : Bayramov Murad Barat
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə : SEMİNAR : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT İdarəetmə uçotu : SEMİNAR : Bayramov Murad Barat
  4 14.05 - 15.40 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Bayramov Müşviq Cabir
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  5 15.50 - 17.25 ALT Menecment : SEMİNAR : Hüseynli Nuran Miraqil
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  4 14.05 - 15.40 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  5 15.50 - 17.25 ÜST İdarəetmə uçotu : MÜHAZİRƏ : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM İdarəetmə uçotu : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  5 15.50 - 17.25 TAM Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə : MÜHAZİRƏ : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 TAM Menecment : MÜHAZİRƏ : Zamanov Fizuli Mirzəmməd
  5 15.50 - 17.25 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ÜST İdarəetmə uçotu : MÜHAZİRƏ : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  4 14.05 - 15.40 TAM Statistika : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə : SEMİNAR : Bədəlov Əlixan Mehman
  4 14.05 - 15.40 ALT Menecment : SEMİNAR : Hüseynli Nuran Miraqil
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  5 15.50 - 17.25 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Bayramov Müşviq Cabir
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  4 14.05 - 15.40 ALT Statistika : MÜHAZİRƏ : Abdulov Sarxan Yunus
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  5 15.50 - 17.25 ALT S/F. Ekoloji standartlaşdırma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  5 15.50 - 17.25 ÜST İdarəetmə uçotu : MÜHAZİRƏ : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Audit : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  2 10.15 - 11.50 TAM Audit : SEMİNAR : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Maliyyə uçotu : SEMİNAR : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  2 10.15 - 11.50 TAM Maliyyə uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  3 12.20 - 13.55 TAM Maliyyə uçotu : SEMİNAR : Tağızadə Səriyyə Cəfər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ALT Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ÜST Maliyyə hesabatının təhlili : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  1 08.30 - 10.05 ÜST Maliyyə uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  2 10.15 - 11.50 ÜST Maliyyə uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ALT Azərbaycan iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Həsənov İsmayıl Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ÜST Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ALT Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Muradov Məmməd Fərrux
  3 12.20 - 13.55 ÜST Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Muradov Məmməd Fərrux
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Audit : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  2 10.15 - 11.50 TAM Muhasibat uçotu : SEMİNAR : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ALT Audit : SEMİNAR : Qasımov C
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Maliyyə uçotu : SEMİNAR : Mustafayev V
  2 10.15 - 11.50 TAM Muhasibat uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ÜST Audit : SEMİNAR : Qasımov C
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Muradov Məmməd Fərrux
  1 08.30 - 10.05 ÜST Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ALT Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : MÜHAZİRƏ : Muradov Məmməd Fərrux
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistika : SEMİNAR : Muradov Məmməd Fərrux
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  1 08.30 - 10.05 ÜST Maliyyə uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  2 10.15 - 11.50 ÜST Maliyyə uçotu : MÜHAZİRƏ : Tağızadə Səriyyə Cəfər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  2 10.15 - 11.50 ALT Maliyyə hesabatının təhlili : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  2 10.15 - 11.50 ÜST Azərbaycan iqtisadiyyatı : MÜHAZİRƏ : Həsənov İsmayıl Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ALT Azərbaycan iqtisadiyyatı : SEMİNAR : Həsənov İsmayıl Cəfər
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə hesabatının təhlili : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ÜST Praktik audit : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  4 14.05 - 15.40 TAM Auditin əsasları : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  5 15.50 - 17.25 TAM Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Auditin əsasları : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ALT Auditin əsasları : SEMİNAR : Mustafayev V
  5 15.50 - 17.25 ÜST Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  2 10.15 - 11.50 ALT Praktik audit : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  2 10.15 - 11.50 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  4 14.05 - 15.40 ALT Auditin əsasları : SEMİNAR : Mustafayev V
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ÜST Auditin əsasları : SEMİNAR : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  5 15.50 - 17.25 ÜST Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  2 10.15 - 11.50 ÜST Praktik audit : SEMİNAR : Qasımov Namik Cəbi
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
  5 15.50 - 17.25 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Auditin əsasları : SEMİNAR : Mustafayev V
  4 14.05 - 15.40 TAM Auditin əsasları : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  5 15.50 - 17.25 TAM Praktik audit : SEMİNAR : Mustafayev V
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  3 12.20 - 13.55 ALT Auditin əsasları : MÜHAZİRƏ : Qasımov C
  3 12.20 - 13.55 ÜST Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  5 15.50 - 17.25 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : SEMİNAR : Əsgərov Rüfət Şadulla
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : MÜHAZİRƏ : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ALT Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  2 10.15 - 11.50 ÜST Auditin əsasları : SEMİNAR : Mustafayev V
  3 12.20 - 13.55 ALT Praktik audit : SEMİNAR : Mustafayev V
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  5 15.50 - 17.25 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  5 15.50 - 17.25 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : SEMİNAR : Rəcəbov Fəxrəddin Musa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Mühasibat uçotu və audit : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  3 12.20 - 13.55 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  3 12.20 - 13.55 ÜST Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Maliyyə (iqtisadi) təhlil : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Müştərək müəssisələrin təşkili və idarə edilməsi : SEMİNAR : Abdullayev Kamil Xaliq
  5 15.50 - 17.25 ALT Praktik audit : MÜHAZİRƏ : Kazımov Rahib Nadir
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Pedaqogika : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Sahil Nizam
  2 10.15 - 11.50 TAM İnklüziv təhsil : SEMİNAR : Əliyev Afiq Xanoğlan
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Pedaqogika : SEMİNAR : Cəfərov Sahil Nizam
  3 12.20 - 13.55 TAM Pediatriya və gigiyenanın əsasları : SEMİNAR : Salayeva Nərmin Natiq
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 TAM Uşaq ədəbiyyatı : MÜHAZİRƏ : Rufullayev Qədim İgid
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnklüziv təhsil : SEMİNAR : Əliyev Afiq Xanoğlan
  1 08.30 - 10.05 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Pedaqogika : MÜHAZİRƏ : Cəfərov Sahil Nizam
  2 10.15 - 11.50 ÜST İnklüziv təhsil : MÜHAZİRƏ : Əliyev Afiq Xanoğlan
  3 12.20 - 13.55 TAM Pediatriya və gigiyenanın əsasları : MÜHAZİRƏ : Salayeva Nərmin Natiq
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Məktəbəqədər təlim və tərbiyə : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Uşaq ədəbiyyatı : MÜHAZİRƏ : Rufullayev Qədim İgid
  2 10.15 - 11.50 TAM Uşaq ədəbiyyatı : SEMİNAR : Rufullayev Qədim İgid
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 ALT Fizika-1 : LABORATORİYA : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Fizika-1 : SEMİNAR : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Riyaziyyat-2 : SEMİNAR : Niftullayeva Şəbinə Ağadin
  2 10.15 - 11.50 TAM Kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Fizika-1 : MÜHAZİRƏ : Bəşirov Mirnamik Mirəhmədağa
  2 10.15 - 11.50 TAM İnformatika : LABORATORİYA : Mirzəyev Ruslan Zahid
  3 12.20 - 13.55 ÜST Mühəndis qrafikası : SEMİNAR : Əmənullayev Mahir Qabil
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  2 10.15 - 11.50 TAM Mühəndis qrafikası : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 TAM Kimya-2 : LABORATORİYA : Əsgərov Vaqif Höccət
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Riyaziyyat-2 : MÜHAZİRƏ : Əsgərov İdrak Mirzəbaba
  2 10.15 - 11.50 ALT Mühəndis qrafikası : LABORATORİYA : Əmənullayev Mahir Qabil
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyaziyyat-2 : MÜHAZİRƏ : Əsgərov İdrak Mirzəbaba
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 TAM Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ÜST Kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  4 14.05 - 15.40 TAM Tətbiqi mexanika : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elnur Əhmədağa
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida məhsulları texnologiyalarının proses və aparatları : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT Tətbiqi mexanika : SEMİNAR : Dadaşov Elnur Əhmədağa
  4 14.05 - 15.40 TAM Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Mikayıl Əkbər
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida məhsullarının soyudulma texnologiyası : SEMİNAR : Məhərrəmov Mikayıl Əkbər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Salmanov Məmməd Əhəd
  4 14.05 - 15.40 ALT Kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Salmanov Məmməd Əhəd
  5 15.50 - 17.25 ALT Kimya-2 : SEMİNAR : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : SEMİNAR : Salmanov Məmməd Əhəd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  2 10.15 - 11.50 ALT Kimya-2 : MÜHAZİRƏ : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  3 12.20 - 13.55 ALT Kimya-2 : SEMİNAR : Qədirova Gülbəniz Allahverdi
  3 12.20 - 13.55 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Salmanov Məmməd Əhəd
  4 14.05 - 15.40 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : MÜHAZİRƏ : Kərimov Samir Kərim
  4 14.05 - 15.40 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : SEMİNAR : Salmanov Məmməd Əhəd
  5 15.50 - 17.25 ALT S/f. Mədəniyyətşünaslıq : SEMİNAR : Kərimov Samir Kərim
  5 15.50 - 17.25 ÜST S/F. Dən məhsullarının saxlanılması texnologiyası : SEMİNAR : Salmanov Məmməd Əhəd
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM S/F. Çayın xammalı və onun emalı : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  2 10.15 - 11.50 TAM Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  3 12.20 - 13.55 TAM Qida sənayesi müəssisələrində istehsalın təşkili : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Standartlaşma və sertifikasiya : MÜHAZİRƏ : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  2 10.15 - 11.50 ALT İqtisadiyyat : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
  2 10.15 - 11.50 ÜST Standartlaşma və sertifikasiya : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  3 12.20 - 13.55 TAM İşgüzar yazışmalar : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM S.F. Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və emalı : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  2 10.15 - 11.50 TAM S/F. Çayın xammalı və onun emalı : SEMİNAR : Calalov Azər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM S.F. Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və emalı : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
  2 10.15 - 11.50 TAM S/F. Çayın xammalı və onun emalı : MÜHAZİRƏ : Babayev Xalıqverdi Yusif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT S.F. Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və emalı : SEMİNAR : Calalov Azər
  2 10.15 - 11.50 ALT S.F. Kənd təsərrüfatı məhsullarının saxlanılması və emalı : SEMİNAR : Calalov Azər
  2 10.15 - 11.50 ÜST İşgüzar yazışmalar : MÜHAZİRƏ : Muradov Namik Ibrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST İşgüzar yazışmalar : SEMİNAR : Paşayev Tofiq Novruz
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM S/F. Şəkər və şəkər məhsullarının tullantılarının emal texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Şəkər və şəkər məhsullarının tullantılarının emal texnologiyası : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida kimyası : MÜHAZİRƏ : Nəzərova Nigar Hacıkişi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Qida kimyası : MÜHAZİRƏ : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  3 12.20 - 13.55 ÜST Qida məhsullarının saxlanılması : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Mikayıl Əkbər
  4 14.05 - 15.40 TAM Qida məhsullarının saxlanılması : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Mikayıl Əkbər
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida məhsullarının saxlanılması : SEMİNAR : Məhərrəmov Mikayıl Əkbər
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ÜST Sahibkarlıq və sahibkarlıq fəaliyyəti : SEMİNAR : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
  4 14.05 - 15.40 TAM Sahibkarlıq və sahibkarlıq fəaliyyəti : MÜHAZİRƏ : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
  5 15.50 - 17.25 TAM Sahibkarlıq və sahibkarlıq fəaliyyəti : SEMİNAR : Hüseynov Həzər Ağahüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 5 - CÜMƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Qida kimyası : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  4 14.05 - 15.40 TAM S/F. Şəkər və şəkər məhsullarının tullantılarının emal texnologiyası : MÜHAZİRƏ : Nəzərova Nigar Hacıkişi
  5 15.50 - 17.25 TAM S/F. Şəkər və şəkər məhsullarının tullantılarının emal texnologiyası : SEMİNAR : Nəzərova Nigar Hacıkişi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Qida məhsulları mühəndisliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 4 :      Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Qida istehsalının texnoloji əsasları : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
  4 14.05 - 15.40 TAM Qida istehsalının texnoloji əsasları : SEMİNAR : Nuriyev Əsəd Nuri
  5 15.50 - 17.25 TAM Qida istehsalının texnoloji əsasları : MÜHAZİRƏ : Nuriyev Əsəd Nuri
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Cəbr-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Riyazi məntiq : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  3 12.20 - 13.55 ALT Riyazi məntiq : SEMİNAR : Paşayev Nahid Cəlil
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatika-2 : LABORATORİYA : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  2 10.15 - 11.50 ÜST İnformatika-2 : SEMİNAR : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Cəbr-2 : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi analiz-2 : SEMİNAR : Heydərov Arif Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ALT Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analiz-2 : SEMİNAR : Heydərov Arif Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ALT Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Cəbr-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Riyazi məntiq : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  3 12.20 - 13.55 TAM Cəbr-2 : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika-2 : SEMİNAR : Məhərrəmov Zakir Tulu
  1 08.30 - 10.05 ÜST İnformatika-2 : LABORATORİYA : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ALT Riyazi məntiq : SEMİNAR : Niftullayeva Şəbinə Ağadin
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 TAM Riyazi analiz-2 : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ALT Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  2 10.15 - 11.50 ÜST Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
  3 12.20 - 13.55 ALT İnformatika-2 : SEMİNAR : Məhərrəmov Zakir Tulu
  3 12.20 - 13.55 ÜST Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : C     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Cəbr-2 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Riyazi məntiq : MÜHAZİRƏ : Paşayev Nahid Cəlil
  3 12.20 - 13.55 ALT İnformatika-2 : LABORATORİYA : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  3 12.20 - 13.55 ÜST İnformatika-2 : SEMİNAR : Əliyeva Könül Vəlhəddin
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : C     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ÜST Cəbr-2 : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  3 12.20 - 13.55 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : C     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi məntiq : SEMİNAR : Niftullayeva Şəbinə Ağadin
  2 10.15 - 11.50 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 TAM Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : C     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  2 10.15 - 11.50 ALT Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  3 12.20 - 13.55 ALT Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST Cəbr-2 : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Xarici dil-2 : SEMİNAR :
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 1 : C     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi analiz-2 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatika-2 : MÜHAZİRƏ : Məhərrəmov Zakir Tulu
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analiz-2 : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  3 12.20 - 13.55 ALT Riyazi analiz-2 : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  3 12.20 - 13.55 ÜST Həndəsə-1 : MÜHAZİRƏ : İsmayılov Arif İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ALT Xarici dil-2 : SEMİNAR :
  4 14.05 - 15.40 ÜST Həndəsə-1 : SEMİNAR : İsmayılov Arif İbrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 ALT Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ÜST Mülki müdafiə : MÜHAZİRƏ : Qocayev Bahadır Cəfər
  5 15.50 - 17.25 TAM Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Tahirov Əhmədağa Bahadur
  4 14.05 - 15.40 TAM Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 TAM Alqoritmlər nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 ALT Mülki müdafiə : SEMİNAR : Qocayev Bahadır Cəfər
  4 14.05 - 15.40 TAM Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Tahirov Əhmədağa Bahadur
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Tahirov Əhmədağa Bahadur
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  4 14.05 - 15.40 ÜST Riyazi analiz-4 : SEMİNAR : Heydərov Arif Hüseyn
  5 15.50 - 17.25 ALT Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Tahirov Əhmədağa Bahadur
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi analiz-4 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : A     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  4 14.05 - 15.40 ALT Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  4 14.05 - 15.40 ÜST Riyazi analiz-4 : SEMİNAR : Heydərov Arif Hüseyn
  5 15.50 - 17.25 ALT Alqoritmlər nəzəriyyəsi : SEMİNAR : Ələskərov Nadir Hüseyn
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi analiz-4 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  4 14.05 - 15.40 ALT Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  4 14.05 - 15.40 ÜST Mülki müdafiə : MÜHAZİRƏ : Qocayev Bahadır Cəfər
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Tahirov Əhmədağa Bahadur
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  4 14.05 - 15.40 TAM Psixologiya : MÜHAZİRƏ : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 TAM Alqoritmlər nəzəriyyəsi : MÜHAZİRƏ : Ələskərov Nadir Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  3 12.20 - 13.55 TAM Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  4 14.05 - 15.40 ALT Riyazi analiz-4 : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  4 14.05 - 15.40 ÜST Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
  5 15.50 - 17.25 TAM Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Tahirov Əhmədağa Bahadur
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 5 - CÜMƏ
  4 14.05 - 15.40 ALT Mülki müdafiə : SEMİNAR : Qocayev Bahadır Cəfər
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  5 15.50 - 17.25 ALT Tibbi biliklərin əsasları : MÜHAZİRƏ : Tahirov Əhmədağa Bahadur
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi analiz-4 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 2 : B     Gün: 6 - ŞƏNBƏ
  3 12.20 - 13.55 ALT Psixologiya : SEMİNAR : Cəfərova Nahidə İbrahim
  3 12.20 - 13.55 ÜST Tibbi biliklərin əsasları : SEMİNAR : Tahirov Əhmədağa Bahadur
  4 14.05 - 15.40 ALT Alqoritmlər nəzəriyyəsi : SEMİNAR : Ələskərov Nadir Hüseyn
  4 14.05 - 15.40 ÜST Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti : MÜHAZİRƏ : Dənziyeva Könül Babaş
  5 15.50 - 17.25 ALT Riyazi analiz-4 : SEMİNAR : Mahmudov Polad Balağa
  5 15.50 - 17.25 ÜST Riyazi analiz-4 : MÜHAZİRƏ : Heydərov Arif Hüseyn
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 2 - ÇƏRŞƏNBƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Elementar riyaziyyat-1 : MÜHAZİRƏ : Həbibov Vahab Mehdi
  2 10.15 - 11.50 TAM Elementar riyaziyyat-1 : SEMİNAR : Həbibov Vahab Mehdi
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 3 - ÇƏRŞƏNBƏ
  1 08.30 - 10.05 TAM Ümumi fizika : LABORATORİYA : Dadaşov Elnur Əhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Riyazi analizin seçilmiş məsələləri : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 4 - CÜMƏ AXŞAMI
  1 08.30 - 10.05 TAM Ümumi fizika : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elnur Əhmədağa
  2 10.15 - 11.50 ÜST Ümumi fizika : MÜHAZİRƏ : Dadaşov Elnur Əhmədağa
-  Əsas menyu  İxtisas qrupu : Riyaziyyat və informatika müəllimliyi : BAKALAVR : ƏYANİ : 3 : A     Gün: 5 - CÜMƏ
  1 08.30 - 10.05 ALT İnformatikanın tədrisi metodikası : MÜHAZİRƏ : Pələngov Əbülfət Qulam
  1 08.30 - 10.05 ÜST Riyazi analizin seçilmiş məsələləri : SEMİNAR : Həbibov Şakir Əlif
  2 10.15 - 11.50 ALT İnformatikanın tədrisi metodikası : MÜHAZİRƏ : Pələngov Əbülfət Qulam
  2 10.15 - 11.50 ÜST Həndəsə-3 : SEMİNAR : Əliyev Nəcəf Yaqub